Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Jedynym administratorem twoich danych osobowych jest Passar SP. Z o. o. z siedzibą w 20-023, Polska, Warszawa, nowoczesne pokoje 41-2
 2. Administrator wyznaczony pracownik ochrony danych, z którymi można skontaktować się przez e-mail: info@pasar.infolub e-mailem na adres administratora biura, z dopiskiem "uwaga ochronie danych pracownika".
 3. Dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane przez nas dla następujących celów:
  1. sprzedaży produktów Passar SP. Z o. o., zgodnie z artykuł 6, punkt 1 punkt B) GDPR - przetwarzanie informacji, które są niezbędne do realizacji umowy do daty jej wygaśnięcia;
  2. marketing bezpośredni - zgodnie z paragrafem 1 artykułu 6 ustęp F) GDPR - prawnie usprawiedliwiony interes Passar SP. Z o. o., przed upływem okresu umowy, lub świadczenie odmowy udzielenia prawa na przetwarzanie danych osobowych;
  3. finansowego i rachunkowości - zgodnie z § 6 rozdziału 1 i pkt c) GDPR - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przestrzegania prawa, w tym przepisów księgowych, w szczególności art. 74, weksel finansowy na cały okres, przewidziany w obowiązującym ustawodawstwie finansowym;
  4. ochrona przed sporu do środków ochrony, a także środków ochrony prawnej - zgodnie z art 6 ust 1 pkt F) GDPR - prawnie usprawiedliwiony interes Passar SP. Z o. o. , przed upływem wymagania w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego;
  5. rozpatrzenia skargi na podstawie artykułu 6 ust 1 pkt F) GDPR - prawnie usprawiedliwiony interes Passar SP. Z o. o. , na okres 5 lat od daty zakończenia umowy.
 4. W związku z wyżej wymienionych celów, odbiorcy dane osobowe mogą być podmiotów, uczestniczących w procesie realizacji obowiązków umownych ze strony administratora, tj. dostawcami, finansowych i prawnych.
 5. Odbiorcy twoich danych osobowych może być następujący:
  1. dostawców usług w zakresie ICT i systemów, które świadczą usługi w zakresie niezbędnym do wykonywania przez spółkę obowiązków wynikających z umowy dla swojej korzyści,
  2. dostawców finansowych, kontrola jakości, poprawki, prawnych, analitycznych i marketingowych,
  3. skrzynki operatorzy i kurierzy
  4. operatorzy elektronicznych systemów płatniczych i banków w zakresie przetwarzania płatności,
  5. organy regulacyjne mają prawo dostępu do Swoich danych osobowych zgodnie z ustawą.
 6. Firma nie będzie ujawniać twoje dane osobowe w każdej zagranicznej kraju.
 7. Masz prawo do dostępu, modyfikowania, usuwania, ograniczać przetwarzania, przesyłania, wycofać swoją zgodę na przetwarzanie (czyli gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, lub wykorzystywane do celów marketingowych ujawniania informacji lub danych); masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 8. Aby wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o kontakt: Passar SP. Z o. o. и20-023, Polska, Warszawa, nowoczesne pokoje 41-2 , lub e-mail: info@pasar.info. Masz prawo złożyć skargę na organ nadzoru - przewodniczący Zarządzania w ochronie danych osobowych (byłego GIODO)